Usluge

Preduzeće Kremen vrši kompletno održavanje stambenih i poslovnih objekata.

 • održavanje liftova
 • kompletno održavanje higijene
 • održavanje hidrouređaja
 • hitne intervencije-vodovod, kanalizacija, električne instalacije i instalacije centralnog grejanja

 • Cena navedenih usluga obračunava se po kvadratnom metru stambene površine. Naplata se vrši preko JP Informatika. Radovi odnosno usluge koje zahtevaju utrošak materijala, naplaćuju se kao naknadni radovi uz dogovor sa predsednikom skupštine stanara.
 • Održavanje higijene u zgradama, poslovnim objektima i sl.
 • Krečenje ulaza i hodnika zgrada, stanova, farbanje metalne galanterije
 • Popravka električnih uređaja u domaćinstvu
 • Održavanje liftova
 • Održavanje hidro uređaja
 • Održavanje vodovoda, kanalizacije i grejanja
 • Održavanje elektroinstalacija
 • Dežurna služba
 • Bravarski radovi
 • Popravke grejne instalacije
 • Sanitarne usluge
 • Molersko-farbarske, keramičarske radove
 • Servis, ugradnja klima uređaja
 • Sve elektro radove u stanu
 • Protivpožarnu opremu
 • Mašinsko odpušivanje cevi

 • U cenu redovnog održavanja pored naše usluge ulazi i sav potreban materijal za kvalitetno izvršenje te usluge. Sve navedene usluge bi se plaćale po dogovoru obeju strane. Prioritet za dogovor dajemo skupštini stanara. Naplata preko Informatike, dogovorena cena, bez dodatnih troškova.
 • Sve popravke na liftu u kojima nije potrebno menjati neki deo (ako treba, to se dodatno naplaćuje preko stavke 11)
 • Proveru pravilnosti rada svih sigurnosnih uređaja, naročito rada sigurnosnih uređaja kočnice, pogonske mašine, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, krajnih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave voznog okna.
 • Proveru noseće užadi ili lanaca i njihove veze sa kabinom i protiv-tegom
 • Proveru vuče koja se ostvaruje preko trenja i užegnjača
 • Proveru izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem
 • Čišćenje i podmazivanje delova lifta
 • Proveru ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice duž voznog okna u oba smera i pri stajanju
 • Zamena signalnih sijalica i sijalica u kabini lifta, voznom oknu i mašinskoj kućici
 • Zamena prekidača za svetlo i uloška osigurača u mašinskoj kućici
 • Zamena razbijenog stakla na vratima kabine
 • Redovno održavanje hidrouređaja tipa hidrofor, hidrocel ili drugo pumpno postrojenje za povišenje pritiska vode, vrši se jednom mesečno i obuhvata:

 • Konstatacija kvara na hidrouređaju i otklanjanje ukoliko ne treba zamena nekog dela (ako treba, to se naplaćuje preko stavke 11)
 • Provera pravilnosti rada sa podešavanjem delova hidrouređaja (manometar, ventil sigurnosti, pritisna sklopka, ventil za pražnjenje)
 • Provera pravilnosti rada motora i pumpe sa podešavanjem bimetala i vremenskih releja i popravka zamenom nagorelih i oštećenih veza
 • Pregled provere signalizacije hidrouređaja
 • Popravka odbojnih ventila (zamena gumica)
 • Čišćenje i podmazivanje delova hidrouređaja i čišćenje radne prostorije
 • Duvanje vazduha u hidro posude ili kazane
 • Provera pravilnosti rada hidrouređaja u ciklusu od uključenja do isključenja
 • Promena ciklusa rada pumpi sa popravkom tipa podešavanje i dotezanje veza i prebacivanjem automatike sa radnog na rezervno postrojenje
 • Prepakiranje i popravka svih ventila na hidrouređajima
 • Šelnovanje oštećenih vodova u hidropostrojenju
 • Farbanje hidroforskih kazana zaštitnom bojom
 • Konstatovanje kvara
 • Redovno održavanje vodovoda i kanalizacije vrši se tromesečno i obuhvata:

 • Pregled i proveru vodovodnih i kanalizacionih cevi
 • Pregled i proveru raznih priključaka i ventila
 • Provera instalacija centralnog grejanja
 • Zatvaranje vode u zgradi u slučaju otklanjanja havarije
 • Šelnovanje oštećenih vodovodnih cevi
 • Prepakiranje hidrantskih ventila i svih vrsta propusta ventila kod točećih mesta u stanu i na zajedničkim vertikalama i horizontalama u zgradi, izuzev EK ventila
 • Odgušenje vertikalne i horizontalne kanalizacione instalacije u zgradi (mašinsko, jednom godišnje)
 • Odgušivanje odvoda u stanu od wc šolje, kade, umivaonika, sudopere i podnog slivnika
 • Blindiranje procurelih radijatora na radijator vezama
 • Odzračivanje sistema grejanja na odzrakama u zgradi i radijatora u stanu na odzračnim slavinama
 • Promena gumica na vodokotliću
 • Promena gumica na slavinama
 • Konstatovanje kvara kako u zgradi tako i u stanovima
 • Redovno održavanje elektroinstalacija vrši se povremeno od stanja objekta i vrsta instalacija koje se u njemu nalaze:

 • Pregled glavnog razvodnog ormara i dotezanje klema u njemu
 • Pregled i kontrola klasičnih elektroinstalacija
 • Pregled agregata za nužno i panično svetlo
 • Provera ispravnosti ventilacionih uređaja za prirodnu ventilaciju
 • Provera ispravnosti i održavanje interfona, kablovskih i antenskih uređaja
 • Podešavanje stepenišnog automata i vremenskog prekidača za vremensko svetlo
 • Promena prekidača i utikača u stanovima
 • Promena sijaličnih grla u stanovima
 • Promena patrona topljivog osigurača
 • Promena sijalica i tastera u ulazu jednom mesečno, a po potrebi i češće
 • Oslabađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta i puštanje lifta u pogon pod uslovom da zaglavljivanje nije bilo uzrokovano većim kvarom
 • Promena patrona topljivog osigurača u slučaju nestanka struje
 • Šelnovanje instalacija vodovoda ili grejanja ako su cevi vidljive i pristupačne, odnosno zalivanje kanalizacione cevi
 • Odgušivanje kanalizacione cevi od ulivnog mesta sanitarnog uređaja do šahta
 • Zatvaranje vode kod havarije vodovodne, kanalizacione ili instalacije centralnog grejanja, ako se standardnom metodom šelnovanja ili zalivanja havarije ne može privremeno sanirati
 • Odzračivanje instalacija centralnog grejanja
 • Demontaža naprslih grejnih tela sa blindiranjem cevne mreže
 • Intervencija u slučaju požara ili poplave za isključenje instalacije i postrojenja

 • Imate probleme?

  Rado ćemo pomoći!